+90 552 420 90 00

Erciş'in Coğrafyası

Erciş'in Coğrafyası

Vangölü havzasında yer alan ilçe, Erciş Ovası üzerinde kurulmuştur. Bu ova Ala Dağlar ve Süphan Dağı ile Van Gölü arasına yayılmış en geniş, aynı zamanda en verimli ve sulak bir alandır.
 
Erciş akarsu bakımından oldukça zengin bir ilçedir. İlçenin hemen hemen her tarafına yayılmış irili ufaklı birçok akarsu mevcuttur. Bunlardan, Erciş ovasının kuzeyinden güneyine geçen Zeylan Deresi, Deliçay, Irşat çayı ve Tekevler çayıdır. Bu çaylar Van Gölüne dökülür. Yine bu çaylardan Zeylan Çayı üzerinde Koçköprü Barajı bulunmaktadır. Deliçay üzerinde ise Morgedik Barajı yapımı devam etmektedir. Bölge iklim olarak karasal iklim kuşağında yer almasına rağmen, Erciş’te iklim ılıman özellik göstermektedir. Sebebi ise, güneyde Vangölü, kuzeyde Koçköprü Baraj gölü ile birlikte yine kuzeyde bulunan tepelerin sert ve soğuk rüzgarları tutmasıdır. Bunun sonucunda bitki örtüsünde de çeşitlilik görülür.
 
İlçenin belli başlı dağları; kuzeyde Ala Dağlar, doğuda Aksurik ve Meydan Dağlarıdır. Bununla birlikte Zernaki, Kızılkaya Tepeleri de önemli tepeler arasındadır.İklimi tarım ve hayvancılığa elverişli olan ilçede; büyük ve küçükbaş hayvancılık ile birlikte Balıkçılık ta yapılmaktadır. Tarım ise, geniş ve sulak arazilerde Şeker Fabrikasından dolayı endüstri bitkisi olan şeker pancarı, sebze, meyve ve tahıldır.